MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ

Mikulášské setkání

Mikulášské setkání je akce Mladé generace České nukleární společnosti určená především mladým lidem studujícím či pracujícím v jaderné oblasti. Smyslem setkání je propojit mladé lidi z různých koutů České republiky a umožnit jim prezentovat jejich práci. Hlavní náplní Mikulášského setkání je prezentace oceněných bakalářských prací v soutěži, která je pravidelně pořádána Českou nukleární společností společně s ÚJV Řež. Příspěvky prezentované na setkáních pochází výhradně z jaderného odvětví a jsou po každém ročníku uspořádány do sborníků, ke kterým se již od začátku přiřazují čísla ISBN.

Garantem Mikulášského setkání je doc. Ing. Karel Katovský, PhD.

web konference: www.mikulas-cyg.cz

 23. Mikulášské setkání

23. ročník Mikulášského setkání letos proběhl v prosinci 2023. V rámci setkání byly prezentovány nejen oceněné bakalářské a disertační práce, ale i další zajímavá témata.

Archiv sborníků

23. ročník

22. ročník

21. ročník

20. ročník

19. ročník

18. ročník

17. ročník

Kontakt

Email: mikulas.cyg@gmail.com

Tel: +420 723 934 683