O MLADÉ GENERACI

Mladá generace České nukleární společnosti (CYG) byla založena 7. 7. 1997, je jednou ze sekcí ČNS a je také členem Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti a mezinárodní organizace International Youth Nuclear Congress. V současnosti registruje několik desítek členů jak z univerzitního prostředí (FJFI a FS - ČVUT, FEKT - VUT v Brně, ZČU), také z výzkumných center (např. CVŘ, ÚJV ŘEŽ) a dalších jaderných pracovišť (EDU, ETE, Škoda JS, ČEZ, SÚJB atd.).

Rozvoj jaderné energetiky ve 21. století je zcela závislý na nastupující mladé generaci, jelikož generace odborníků, kteří v uplynulém půlstoletí budovali dnešní jaderný průmysl a know-how, odchází postupně po celoživotním úsilí právem na zasloužený odpočinek. Více a více mladých lidí musí být proto připraveno převzít vedoucí roli v jaderném průmyslu a výzkumu. To je důvod proč:

  • se Czech Young Generation (CYG) snaží o získávání a vzdělávání mladých inženýrů, techniků a ostatního kvalifikovaného personálu pro práci v oblastech využívání jaderné technologie, ať už se jedná o školy a univerzity, nebo o jaderný průmysl samotný,
  • usiluje o vytváření prostoru pro navazování a udržování kontaktů mezi mladými inženýry, techniky a studenty jaderných oborů, jakož i o budování kontaktů a intenzívní výměnu zkušeností mezi starší a mladou generací,
  • se zasazuje o pořádání odborně orientovaných seminářů, konferencí a setkání odborníků, se zaměřením především na mladou generaci, kde mají mladí lidé možnost prezentovat své názory a stanoviska (např. Mikulášská setkání v Brně),
  • podporuje aktivní zapojení mladých lidí do práce České nukleární společnosti, včetně jejich zapojení do vedoucích funkcí,
  • se snaží o vytváření prostoru pro společnou komunikaci a setkávání členů jednotlivých "Young Generation" na evropské úrovni a rozšiřuje mezinárodní kontakty mladé generace.