VEDENÍ MLADÉ GENERACE

Nejvyšším orgánem Mladé generace ČNS je Valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně. Valná hromada volí předsedu, místopředsedy a členy Rady, které tvoří souhrnně výkonný orgán Mladé generace ČNS - Radu. Na valné hromadě svolané Radou na 10.12.2020 byli na další období zvoleni:

Předseda

Ing. Ondřej Novák

FJFI ČVUT v Praze
ondrej.novak@fjfi.cvut.cz

Zodpovědnosti: organizační a členské záležitosti, zástupce v ENYGF, zástupce ve výboru ČNS

Místopředseda

Ing. Martin Ševeček, Ph.D.

FJFI ČVUT v Praze
730 916 605
martin.sevecek@fjfi.cvut.cz

Zodpovědnosti: programové záležitosti, podcast Jad(e)rné hovory, konference Šimáně

Místopředsedkyně

Ing. Jana Matoušková

FJFI ČVUT v Praze
736 151 462
jana.matouskova@fjfi.cvut.cz

Zodpovědnosti: finanční záležitosti, zástupce v IYNC, rozpočet

Rada mladé generace

Kamil Števanka

FEKT VUT v Brně

Jitka Vojáčková

FEKT VUT v Brně

Sebastian Nývlt

FJFI ČVUT v Praze

Eva Vilímová

ZČU/CVŘ s.r.o.

Tomáš Peltan

ZČU/CVŘ s.r.o.