VEDENÍ MLADÉ GENERACE

Nejvyšším orgánem Mladé generace ČNS je Valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně. Valná hromada volí předsedu, místopředsedy a členy Rady, které tvoří souhrnně výkonný orgán Mladé generace ČNS - Radu. Na valné hromadě svolané Radou na 10.12.2020 byli na další období zvoleni:

Předseda:

Ondřej Novák
FJFI ČVUT v Praze
Tel: 737 673 645  Email: ondrej.novak@fjfi.cvut.cz

Zodpovědnosti: organizační a členské záležitosti, zástupce v ENYGF, zástupce ve výboru ČNS

 

Místopředsedové:

Jana Matoušková
FJFI ČVUT v Praze/ALVEL a.s.

Tel: 736 151 462 Email: jana.matouskova@fjfi.cvut.cz

Zodpovědnosti: finanční záležitosti, zástupce v IYNC, rozpočet

 

Martin Ševeček

FJFI ČVUT v Praze/ALVEL a.s.

Tel: 730 916 605  Email: martin.sevecek@fjfi.cvut.cz

Zodpovědnosti: programové záležitosti, podcast Jad(e)rné hovory, konference Šimáně 

 

Rada Mladé generace ČNS:

 

Kamil Števanka

FEKT VUT v Brně

 

Jitka Vojáčková

FEKT VUT v Brně

 

Sebastian Nývlt

FJFI ČVUT v Praze/ÚJV Řež, a.s.

 

Eva Vilímová

ZČU/CVŘ s.r.o.

Tomáš Peltan

ZČU/CVŘ s.r.o.