STÁT SE ČLENEM

Česká nukleární společnost vítá do řad svých členů všechny zájemce o problematiku jaderné energetiky.

Věříme, že řada z nich nebude pouze pasivními konzumenty nabídky ČNS, ale budou se na jejím vytváření podílet. Výbor ČNS vítá všechny podněty k tomu, co byste od ČNS očekávali, témata na informační články do Zpravodaje, nabídku Vašich vlastních příspěvků. Rádi převezmeme Vaše zkušenosti s rozšiřováním obecných znalostí o kladech i nebezpečích jaderných elektráren a souvisejících zařízení.

Členství vzniká pro individuální členy doručením přihlášky do sekretariátu Společnosti, u kolektivních členů podepsáním smlouvy a kolektivním členství. V obou případech musí být předloženo potvrzení o zaplacení členského příspěvku (300 Kč/rok, důchodci a studenti 150 Kč/rok). Členství zaniká na vlastní písemnou žádost člena, nebo nezaplacením členských příspěvků i po upomínce, a to u kolektivního člena za 1 a u individuálního člena za 2 roky.

Rozhodnete-li se pro individuální členství v ČNS pak je třeba:

  • Vyplnit přihlášku (nejlépe elektronicky – ručně to někdy není k přečtení a vznikají chyby…) a podepsat
  • Sken přihlášky poslat mailem na info@nuklearnispolecnost.cz (jako zálohu v kopii na vlastimil.koubek@cez.cz ), popř. předat originál někomu z členů Výboru ČNS
  • Na následujícím jednání Výboru ČNS bude přijetí schváleno a bude uvedeno v Zápisu z tohoto jednání
  • Následně bude nový člen ČNS na emailovou adresu uvedenou v přihlášce informován o přijetí a budou mu zaslány platební údaje k uhrazení členského příspěvku
  • Provedením platby se žadatel stává řádným členem ČNS

Zájemci o kolektivní členství nechť kontaktují sekretariát ČNS.