AKCE

Mikulášské setkání

Mikulášské setkání je akce Mladé generace České nukleární společnosti určená především mladým lidem studujícím či pracujícím v jaderné oblasti. Smyslem setkání je propojit mladé lidi z různých koutů České republiky a umožnit jim prezentovat jejich práci. Hlavní náplní Mikulášského setkání je prezentace oceněných bakalářských prací v soutěži, která je pravidelně pořádána Českou nukleární společností společně s ÚJV Řež. Příspěvky prezentované na setkáních pochází výhradně z jaderného odvětví a jsou po každém ročníku uspořádány do sborníků, ke kterým se již od začátku přiřazují čísla ISBN.

Více o konferenci zde.

Aprílové setkání

Aprílové setkání je další akcí Mladé generace České nukleární společnosti. Jedná se o několikadenní setkání členů často spojené s exkurzí na jaderná zařízení v České republice i zahraničí. Historicky se v rámci aprílového navštívila velice zajímavá místa, například výcvikové centrum jaderné elektrárny Pakš, reaktor RBMK v Litvě nebo továrna na výrobu jaderného paliva Västerås.

 

Na letošní rok bylo plánováno navštívit v rámci aprílového setkání černobylskou zonu i jadernou elektrárnu Černobyl. Vlivem současných omezení, ale aprílové setkání neproběhne.

 

Colours of Ostrava/Meltingpot

Mladá generace se rozhodla šířit povědomí o jádře a souvisejících tématech v rámci festivalu Colours of Ostrava. Rádi bychom si pro veřejnost připravili stánek, kde bychom odpovídali na otázky souvisejí s jádrem.

Podrobnosti k této akci se zatím připravují.

 

Neformální setkání České a Slovenské mladé generace

Další pravidelnou akcí je neformální setkání České a Slovenské mladé generace. Jedná se jednodenní setkání za účelem výměny znalostí a zkušenosti s našimi slovenskými kolegy. Každý podzim se společně setkáváme střídavě ve sklípku na Moravě nebo v pivovaru na Slovensku.

 

Exkurze po českých jaderných zařízeních

Nepravidelně pořádáme výlety do českých jaderných zařízení. Naposledy v září 2020 proběhla pro členy Mladé generace exkurze do dolu Bukov na Vysočině. Důl slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště.

Podrobnosti k letošnímu výletu se zatím připravují.