AKTIVITY

Česká nukleární společnost pravidelně pořádá několik mezinárodních konferencí a dalších akcí, které pomáhají propojovat jadernou komunitu a provádět osvětu.

Konference NUSIM

Česko-slovenská odborná konference o jaderné energetice je tradiční akcí pořádanou ČNS. Akce je cílena na setkání české a slovenské jaderné komunity. Dříve byla součástí i německá sekce, ale byl zrušena z důvodu odklonu Německa od jaderné technologie. Více naleznete na webu nusim.cz

Konference PWR

Konference PWR (pwr-prague.com) je dvouleté mezinárodní fórum organizované Českou nukleární společností. Mezinárodní konference PWR Praha navazuje na dlouholetou tradici VVER konferencí konaných v Praze od roku 2000. Témata konferencí VVER již dávno přesáhla rozsah reaktorů ruského typu VVER a účast zemí provozujících tlakovodních reaktorů jiných konstrukcí je stále širší. Jaderné elektrárny s reaktory typu VVER rozhodně patří do širší rodiny tlakovodních reaktorů, řešící podobné otázky ve všech oblastech bezpečného, spolehlivého, dlouhodobého a ekonomicky konkurenceschopného provozu.

Na konferenci se sejdou odborníci z jaderných elektráren s reaktory PWR (včetně typu VVER), projektanti, zástupci regulačních nástaveb, dodavatelů paliv, dodavatelů zařízení a komponentů, poskytovatelů údržby a dalších služeb.

 

Konference VVER

Konference VVER jsou organizovány ČNS jednou za tři roky. První proběhla v roce 2000 a poslední proběhla na podzim roku 2019 (www.vver2019.com) a byla zaměřena současné i budoucí otázky používání jaderné energetiky. Obecně účelem konference je výměna informací ve všech oblastech bezpečného, spolehlivého, dlouhodobého a ekonomicky konkurenceschopného provozu jaderných elektráren s reaktory typu VVER. Konference je určena pro zástupce provozovatelů, technický personál, zástupce dozorných orgánů, projektantů, výrobců a dodavatelů jednotlivých komponent, celých jaderných bloků i jaderného paliva. V neposlední řadě je pozornost věnována i rozvoji lidských zdrojů, novým technologiím a novým realizacím jaderných bloků s reaktory VVER.
Předešlé ročníky:
VVER2016 VVER2013 VVER2010 VVER2004 VVER2000

Setkání odborných skupin ČNS

ČNS podporuje setkávání odborných skupin zaměřených na různé oblasti jaderných technologií.

Akce mladé generace ČNS

Mladá generace sdružuje mladé členy ČNS a pořádá hlavně akce zaměřené na propojování jaderné komunity. Detailní popis akcí Mladé generace ČNS naleznete zde.

Soutěž Bc, Mgr a PhD prací

Soutěž o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření je pořádaná Českou nukleární společností a Skupinou ÚJV. Od roku 2011 společně organizují soutěž nejlepších bakalářských, diplomových a disertačních prací. Každoročně se soutěže zúčastní desítky studentů. Vyhlášení soutěže a podrobné informace naleznete zde.

Dále podporujeme

ČNS finančně nebo organizačně podporuje také různé akce ostatních organizací. Níže je uveden výčet těch nejvýznamnějších:

  • Středoškolská odborná činnost - cena české nukleární společnosti,
  • Letní soustředění TCN - https://tcn.fjfi.cvut.cz/,
  • Letní škola jaderného inženýrsvtí http://www.lsji.cz/,
  • Mezinárodní seminář ČMSSRF (seminář reaktorové fyziky),
  • Profesní setkání RF (seminář fyziků EDU a ETE),
  • semináře pořádané ve spolupráci ÚJV Řež a ČNS.