ČINNOST

Česká nukleární společnost organizuje pro své členy a širší odbornou veřejnost:

  • pracovní setkání (WORKSHOPY), zpravidla monotématicky zaměřené. Je snahou, aby se tato pracovní setkání periodicky opakovala. Cílem je, za minimálních nákladů, dát možnost řešit specializovanou problematiku v širším okruhu pracovníků než je jedna organizace.
  • odborné konference jsou rozsáhlejší setkání našich i zahraničních odborníků.
  • ČNS zajišťuje účast českých odborníků na důležitých mezinárodních akcích. Pro individuální členy ČNS jsou poskytovány výrazné slevy.
  • odborné přednášky.

Česká nukleární společnost vydává pro své členy zpravodaj, který obsahuje kromě informací o činnosti společnosti pravidelně články na aktuální témata v české i světové jaderné energetice. Dalším informačním kanálem o aktuálním dění v jaderné energetice určeným nejen pro členy ČNS jsou i facebookové stránky ČNS. Dále ČNS organizuje pro své členy distribuci informačního magazínu Evropské nukleární společnosti New European Worldscan (NEW).

ČNS pro své kolektivní členy (za zvláštní úhradu) zprostředkovává příjem informací ze sítě ENS NUCNET. Pro více informací kontaktujete Radka Svobodu na radek.svoboda@cez.cz