O NÁS

Česká nukleární společnost (ČNS) je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním cílem ČNS je propojovat českou jadernou komunitu, provádět osvětu a napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie.

ČNS sdružuje jako individuální členy zájemce o problematiku jaderné energetiky a organizace, školy, výzkumné ústavy, výrobní podniky a pod. jako kolektivní členy formou členství právnických osob nebo jejich organizačních jednotek.

ČNS byla založena v roce 1990 skupinou předních odborníků Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Současně se zapojila i do odborných struktur v rámci Evropy a stala se členem Evropské nukleární společnosti, která sdružuje 34 zemí. Ve středoevropském regionu dlouhodobě a úzce spolupracuje se Slovenskou nukleární společností (SNUS) a německou nukleární společností (KTG). Hlavní náplní spolupráce je pravidelné pořádání konferencí NUSIM (Nuclear Societies Information Meeting). Tyto konference probíhají od roku 1992 (Praha) střídavě na území jednotlivých států. ČNS dále organizuje významné mezinárodní konference a pracovní setkání na republikové úrovni, zpravidla se zahraniční účastí. Výraznou aktivitu v ČNS projevují mladí (Mladá generace ČNS) a dále sdružení Ženy v jádře (WIN).

Nejvyšším orgánem ČNS je konference, která volí výbor a revizní komisi. Výbor řídí činnost ČNS mezi konferencemi, volí prezidenta a viceprezidenta.