ČLENSTVÍ V MLADÉ GENERACI ČNS

Členství v Mladé generaci je spojené se členstvím v České nukleární společnosti. Pro získání členství v Mladé generaci je nutné získat členství v České nukleární společnosti. Členství v Mladé generaci je získáno automaticky s ziskem členství v České nukleární společnosti (pokud člen splňuje věkovou podmínku), není nutné vyplňovat další přihlášku.