Soutěž o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření pořádaná Českou nukleární společností a Skupinou ÚJV

Česká nukleární společnost (ČNS) a Skupina ÚJV přispívají dlouhodobě k rozšíření zájmů studentů o obory související s jadernou energetikou a příbuznými obory a motivují je k dosahování co nejlepších studijních výsledků. Od roku 2011 společně organizují soutěž nejlepších bakalářských, diplomových a disertačních prací. S uspokojením je možno konstatovat, že se jí zúčastňují pravidelně desítky studentů.

Informace pro přihlášení

Poskytnutí odměny pro úspěšně vyhodnocené studentské práce je podmíněno nominací vedoucím pracovníkem katedry nebo fakulty, zaslaným elektronicky na přiloženém formuláři na emailovou adresu administrátora soutěže diplomky@nuklearnispolecnost.cz nejpozději do konce září. S formulářem, prosíme, také o zaslání vlastní studentské práce v elektronické podobě (emailem nebo s pomocí datového úložiště) a posudků vedoucího a oponentů práce.

Do soutěže je možné zařadit práce zaměřené na problematiku mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření s vysokým hodnocením vedoucího práce a oponentů, které byly studentem obhájeny s hodnocením výborně (tj. A resp. 1). Podmínkou vyplacení finanční odměny je prezentace oceněných bakalářských a diplomových prací jejich autory na konferenci Mikulášské setkání. Podmínkou vyplacení finanční odměny autorům oceněných disertačních prací je prezentace na semináři pořádaném v ÚJV Řež, a.s.

V případě jakýchkoliv otázek se, prosím, neváhejte obrátit na email soutěže (diplomky@nuklearnispolecnost.cz) nebo na Radka Svobodu (radek.svoboda@cez.cz) nebo na Jiřího Duspivu (jiri.duspiva@ujv.cz), administrátory soutěže za ČNS resp. za Skupinu ÚJV. Informace o soutěži a formuláře pro přihlášení prací naleznete níže.

Věříme, že naše vzájemná spolupráce přispěje k dalšímu rozvoji nových vysokoškolsky vzdělaných odborníků.

Statut soutěže

Formulář pro přihlášení do soutěže