Sborník Mikulášské setkání 2023

Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2023 - sborník Mikulášské setkání Mladé generace ČNS

Sborník je ke stažení zde.

Autor (editor):Matej Rzehulka
Název díla: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2023 – sborník příspěvků z Mikulášského setkání Mladé generace ČNS
Vydala: Česká nukleární společnost, z. s. (ČSVTS)
Zpracovala: Česká nukleární společnost, z. s. (ČSVTS)
Kontaktní adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, 180 00
Vydání: Online
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-02-03050-8

Příspěvky jednotlivých autorů nebyly textově ani jazykově upravovány.