Sborník Mikulášské setkání 2019

Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2019 - sborník Mikulášské setkání Mladé generace ČNS

Sborník je ke stažení zde.

Autor (editor):Ing. Jitka Vojáčková
Název díla: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2019– sborník příspěvků z Mikulášského setkání Mladé generace ČNS
Vydala: Česká nukleární společnost, z. s. (ČSVTS)
Zpracovala: Česká nukleární společnost, z. s. (ČSVTS)
Kontaktní adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, 180 00
Tisk: Česká nukleární společnost, z. s. (ČSVTS)
Adresa tiskárny: V Holešovičkách 2, Praha 8
Počet stran:158
Náklad:10
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-02-02895-6
DOI:

Příspěvky jednotlivých autorů nebyly textově ani jazykově upravovány.