GOVERNING BODY

President

Ing. Daneš Burket, Ph.D.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Hlavní 130, 250 68 Řež
tel: 266 172 539
danes.burket@cvrez.cz

Vice President

Mgr. Vlastimil Koubek

ČEZ, a. s.
JE Dukovany, 675 50 Dukovany
tel: 561 104 660
vlastimil.koubek@cez.cz

Vice President

Ing. Larisa Dubská

NUVIA a.s.
Modřínová 1094, 674 01 Třebíč
tel: 568 409 887
larisa.dubska@nuvia.cz

Vice President

Ing. Jiří Duspiva

ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Řež
tel: 266 173 572
jiri.duspiva@ujv.cz

Vice President

RNDr. Miroslav Kawalec

tel: 602 537 779
miroslav.kawalec@seznam.cz

Board members

Doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.

Czech Technical University in Prague
Faculty of Mechanical Engineering
tel: 224 352 759
vaclav.dostal@fs.cvut.cz

Ing. Václav Hanus

tel: 602 154 788
hanusvac@outlook.cz

Ing. Zdeněk Kříž

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
tel: 266 173 428z
zdenek.kriz@cvrez.cz

Ing. Ondřej Novák

Czech Technical University in Prague
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
ondrej.novak@fjfi.cvut.cz

Ing. Zdenka Pávková

ČEZ, a. s.
tel: 381 103 932
zdenka.pavkova@cez.cz

Ing. Václav Železný

Fakulta strojní ČVUT v Praze
tel: 224 352 729
vaclav.zelezny@fs.cvut.cz